Why go Indie

Dette er en side som kun omhandler min mastergrad.

Her finner du bla. mastergradsopgaven, tilhørende multimodale tekster, refleksjoner, presseoppslag.