Havfrua AS er en bedrift, beliggende på Tjøme, som først og fremst har til hensikt å formidle.

Havfrua AS holder på å bygge seg opp. Per i dag driver selskapet Havfrua Forlag og Havfruashop.

Havfrua AS ønsker å utvikle seg til å bli en plattform og en støttespiller for mennesker med ideer de ønsker å realisere innenfor kulturformidling, med et spesielt fokus på koblingen barn/unge og Klima/miljø. Selskapets overskudd skal først og fremst kanaliseres inn i prosjekter som støtter og videreutvikler selskapets intensjon. Vår etiske plattform handler om å være seriøse og fremstå med integritet, slik at vi blir tatt på alvor i de samarbeidsrelasjoner vi inngår i. Selskapet skal ha en miljøvennlig profil. Hovedfokus i all formidling skal være å ivareta mennesker, dyr og natur.

Havfrua Forlag

Havfrua Forlag er opprettet for å lage bøkene om Jonas. Generelt tenker selskapet at forlaget skal ha barn og unge som sin målgruppe. I første omgang innenfor aldersgruppen 6 – 15 år. Det vil være rom for både skjønnlitterære bøker og sakprosa. Forlaget følger selskapets intensjoner om å ivareta mennesker, og dyr, klima og miljø.

Havfrua Shop

Havfrua Shop er etablert for å kunne selge bøker, foredrag og artikler knyttet til selskapets intensjon om å ivareta mennesker, dyr og miljø. 

Kontaktinformasjon elektronisk : Post@havfrua.com

Daglig leder :  Audhild@havfrua.com   eller    mob.: 97 48 34 11

Havfrua AS  er en familiebedrift og har tre eiere :

1 – Audhild Hjellup Lønne  60%

Som sakprosaforfatter har Audhild Hjellup Lønne  gitt ut 6 bøker innenfor tema som ivaretar mennesker i krise. Hun har holdt en rekke foredrag, vært sensor og veileder for studenter innen disse fagene. Se CV.

Som skjønnlitterær forfatter har Audhild først og fremst gitt ut barnebøker under psevdonymet Mrs Maple. 

2 – Torinn Steigedal Lønne 20%

3 – Tuva Adriane Lønne  20%